Sosyal Medya Yönetim Hizmetleri

Kullanıcıların fotoğraf/yazı/video paylaşmak için yer aldığı sosyal medya firmalar için çok önemli bir alan olmuştur. Yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin her kanaldan ulaşabildikleri firmalar daha fazla güven oluşturmaktadır. Instagram, Facebook ve Twitter gibi platformlarda var olmak firmalara avantaj olarak yansımaktadır. Yer aldığınız sektöre özel çözümler üretmek çok önemlidir. Diş hekimi için gülen hastalar, restaurant için keyifli müşteriler-yemek sunumları çok önemli olup, paylaşımları interaktif olarak ele almak gerekiyor. Hiçbir paylaşımımızın havaya gitmesine razı olamayız. Dijital platformlarda eğer etkileşim yakalayamıyorsak, paylaştığımız her şey uzay boşluğuna gönderilmiş gibi kaybolur. Önemli olan gönderi sayısı değil, bizi takip eden insanlarla kurduğumuz etkileşim.

Sonuç odaklı yaklaşmak çok önemli; amacımız doğrudan müşteri kazanmak mı ya bilinirliğimizi arttırmak mı? Sizle yapılacak görüşmelerden sonra kontrolü ele alıp, sosyal medya kanallarınızı yönetebiliriz.